Професионална гимназия по хранителни технологии

Новини

ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

   

ПГХТ "Проф. д-р Асен Златаров" е сред училищата, включени в ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение(СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми(НИП), учебни планове и програми, чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, висшите училища и бизнеса.

Проектът е с продължителност 16.05.2023 г.- 31.12.2027 г.

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

 УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,Уведомяваме Ви, че времето и мястото на работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици след завършено основно образование е както следва:

Място – канцеларията на  ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица

Време - от 08:00 часа до 16:00 часа.

 

 

Вид дейност

Срок

 

 

Прием в VIII

клас

 

 

 

 

 

Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 - 21 май 2024 г.

 

 

Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2024 г.

 

 

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 - 10 юли 2024 г.

 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2024 г.

 

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 - 17 юли 2024 г.

 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

 

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22 - 24 юли 2024 г.

 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2024 г.

 

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

 

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31 юли и  01 август 2024 г.

 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2024 г.

вкл.

 

 

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

 

05-06 август 2024г.

 

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

 

до 07 август 2024г.

 

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

 

08-09 август 2024г.

 

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

 

до 12 август 2024г

вкл..

 

 

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

определя се от директора, до 

11 септември 2024г.

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават:

- онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg или 

 

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 

*      👩‍🎓🧑‍🎓 До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да:
👉 Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
👉 Направят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец)

Всичко това става в офис на приходната агенция или по пощата с обратна разписка.
Но най-бързият и удобен начин е през портала с е-услугите на НАП чрез ПИК, който се издава безплатно във всеки офис на Агенцията. Подадената декларация се обработва много бързо, а направените плащания по електронен път се отразяват почти веднага.
❗️ За просрочените вноски се начислява законова лихва.
❗️ Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
👉 Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: 

 

https://nra.bg/wps/portal/nra/uslugi/deklarirane-na-zravno-osigurqvane-za-sobstvena-smetka-obrazec-7

👉Направете справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях тук: https://portal.nra.bg/details/health-calculator-2

 

👉Проверете здравноосигурителния си статус в офис на НАП или чрез Портала за е-услуги на НАП тук: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status

 

          

                                                                                                                                             НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000  София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 52  Телефон: 0700 18 700 Факс: (02) 9859 3099

 

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

 

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

 

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 

 Какво трябва да направите?

 

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

 

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

 

Какъв е размерът на месечната вноска?

 

Към момента е 37,32 лв. (м. май 2024 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

 

Кога се прави вноската?

 

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година).

 

Къде?

 

👉 в офис на приходната агенция

 

👉 по пощата с обратна разписка

 

👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

 

ü  подаване

 

ü  плащане

 

  

 

Важно❗️

 

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

 

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

 

 

 

За приетите в университет в чужбина. 

 

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права. 

 

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

 

Какво е ПИК*?

 

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

 

Повече прочетете тук:

 

👉 Абитуриенти – здравни осигуровки

 

👉 Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра

 

👉 Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях

 

👉 Проверка на здравноосигурителния статус

 

 

 

НАП в социалните медии

 

Facebook

 

Twitter

 

LinkedIn

 

YouTube

 

                                                                                   

 

                           

 

 

👉Повече прочетете тук:  https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/abiturienti-plashtat-zdravnite-si-osigurovki-prez-letnite-meseci?fbclid=IwAR2v5pNOabFAMa3H9fnFXphfWXPK02Ap7D-ADnxINVVLwHOCQ0PtiBzZ21c

Top Desktop version